1.es.13. Detectives de las palabras.

Publicado en  por adelacamara

Análisis Hombre Detective Analista - Imagen gratis en Pixabay

Miramos esta presentación y realizamos los ejercicios 1, 2, y 3:

PREZI Investigamos las palabras

Usa el enlace y realiza las actividades interactivas:

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

1.en.03 My School; My class

Was your Primary school very different from your High school?

Have you ever wondered what schools in other countries are like? Let’s take Britain, what do you know about British schools? We are going to explore schools in the UK in two videos.

  1. Before watching, read the list of questions and try to guess the answers.
  2. Then watch the 2nd video and  check whether your guesses were correct. Write down the correct answers and the missing information.
  3. Finally, compare British schools with Spanish ones. What makes them different? Are there any common features? What surprised you most about the video?

Primary School

Sigue leyendo

1.ca.06. Els signes de puntuació

Quina diferència hi ha entre les frases “No, anirem a la platja.” i “No anirem a la platja”? I entre “El gos, que és pelut, lladra” i “El gos que és pelut lladra”? I entre “Plou molt?”, “Plou molt!” i “Plou molt…”?

Un sol signe de puntuació pot fer canviar el sentit d’allò que escrivim. Per tant, és molt important emprar els signes de puntuació correctament. Aquesta setmana en parlarem a classe.

1.ca.05. Les mil i una nits

Com ja sabeu, la lectura d’aquest trimestre és un recull de contes adaptats de Les mil i una nits.

Les mil i una nits és un recull de contes de tradició oral lligats per una altra història. De quina història es tracta?

Cerca més informació sobre Les mil i una nits i demà a classe la posarem en comú.

1.es.10. ¿De dónde procede esta palabra?

Palabras primitivas y derivadas

Observa esta imagen, ¿qué es una palabra primitiva? ¿qué es una palabra derivada?

Palabras primitivas y derivadas

¿Sabrías decir palabras derivadas de ÁRBOL? Haz una lista…

¿Sabrías decirme alguna palabra derivada de PIEDRA?

Realiza las siguientes actividades:

Actividad 1. Busca palabras derivadas. Esta debes enviarla al Classroom (Palabras primitivas y derivadas)

Actividad 2. Abre este documento, copia la teoría y completa a tabla. Puedes imprimir el documento, pegarlo en tu cuaderno y completar la tabla:

Palabras derivadas. Teoría y actividad

1.ca.04. Cada mot al seu lloc!

Totes les paraules que hi ha al diccionari caben en vuit “calaixos” segons la categoria verbal a la qual pertanyen. Per exemple, què tenen en comú els mots “estruç”, “muntanya”, “alegria”, “llapis” i “Pere”? I els mots “alegre”, “rosat”, “majestuós” i “europeu”?

Segur que has sentit parlar de substantius, adjectius, pronoms, determinants, verbs, etc. La setmana que ve començarem a repassar aquests conceptes i al llarg del curs aprofundirem en algunes d’aquestes categories.